Trong triết lý Phật giáo, hành động phóng sanh (sinh) không chỉ đơn thuần là một nghi lễ tôn kính, mà còn là một biểu hiện sâu sắc về lòng từ bi và nhân từ, đồng thời là sự bảo vệ cho môi trường sống. Ý nghĩa của phóng sanh không chỉ dừng lại ở việc tạo ra sự sống mới, mà còn nằm ở việc thể hiện lòng từ bi và tạo ra sự cân bằng trong cuộc sống.