Thông tin các sản phẩm cá đồng phóng sanh được bày bán tại đây. Các loại thủy sản, cá đồng thiên nhiên, cá đồng nuôi, lươn đồng, lươn nuôi…. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ 090.66.77.851.